/ İnsan Kaynakları / İşe Alım Süreci

İşe Alım Süreci

İnsan Kaynakları Politikamız
   Firmamıza ait tüm sahalarda sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak; önleyici faaliyetler ile iş kazalarını en aza indirmek,
   Strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz kalifiye ve işe en uygun adayı istihdam etmek,
   Çalışanlarımızın yetkinlik ve nitelikleri geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sağlamak,
   Kalitemizi sürekli olarak iyileştirmek amacıyla çalışanlarımızın yönetime katılımını arttırmak,
   Çalışanlarımızın refah seviyesini arttırmak,
   Çalışan memnuniyeti ve aidiyet duygusu açısından fark yaratmaktır.