/ Kurumsal / Değerlerimiz

Değerlerimiz

 - Paydaşlarımızla iletişimde ve problemlerin çözümünde empati kurmak
 - Müşteri ve diğer paydaşlarımızla uzun süreli ilişkiler geliştirmek
 - Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğine öncelik vermek
 - Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uymak
 - İş yaşamında şeffaf olmak
 - İş ahlakı ilkelerine uymak
 - İnsana ve emeğe değer vermek
 - Tüm paydaşlarımızın fikir ve önerilerine önem vermek
 - Verimli çalışmak