/ İnsan Kaynakları / Başvuru

Başvuru

İşe Alım Süreci
İş alım sürecimizde temel hedefimiz ilgili pozisyona ve HMS ailesine en uygun adaya ulaşmaktır. Farklı kanallarla ilanlarımıza başvuran adaylarımız bir aday havuzunda toplanır ve değerlendirilmesinin ardından uygun görülen adaylarımız mülakata davet edilir. Adaylarımız, pozisyonun niteliğine göre bilgi ve yabancı dil testlerine tabi tutulmakta iş örneklemleri oluşturularak işteki yetkinliği ölçülmeye çalışılmaktadır. İşe alım sürecimizde, her pozisyon için aranılan özel nitelikler olduğu gibi tüm pozisyonlarımız için değişmeyen bazı nitelikler mevcuttur.

Tüm bölümlerimiz ve tüm pozisyonlar için değişmeyen temel nitelikler şu şekilde sıralanabilir:
- Yapacağı işle ilgili eğitim almış olmak, teorik bilgi sahibi olmak,
- Kendini geliştirmeye ve öğrenmeye açık ve bu konuda istekli olmak,
- Takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri yönünden başarılı olmak,
- Sorumluluğunun ve işinin öneminin farkında olmak,
- Saygılı, dürüst ve çalışkan olmak,
- Yaşadığı dünyaya duyarlı, toplumsal değerlere saygılı olmak,
- Uzun süreli çalışma isteği ve kariyer hedefine sahip olmak.
Tüm çalışanlarımızı çok değerli ve şirketimizin sürekli gelişimine paralel olarak geliştirilmesi gereken en önemli kaynağımız olarak görmekteyiz. Rekabetçi üstünlüğü, çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirildiği ve refah seviyelerinin artırıldığı güvenli bir çalışma ile sağlayacağımıza inanmaktayız.
“İnsana yapılan yatırım, en yüksek getirili yatırımdır.” düşüncesiyle yola çıkarak şirketimizde çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamak amacıyla eğitimler verilmektedir.